Tutorial - [ Rynek transferowy ]

Przegląd

Na rynku transferowym nowy bokser może kupił od innych klubów i własne bokserzy są oferowane do sprzedaży. Szukaj bokserzy ukierunkowane
Informacje na temat ustawień filtru w górnym zakresie mogą szukać specjalnie dla Boxer kryteriów własne życzenie. oferta
Jeżeliinteresująca aukcja została odkryta ,oferta może być przechowywane dla każdego boksera na przycisk " Bid ". Następnie można określić kwotę dla własnej dużej oferty w nowym menu. O kup teraz funkcję , można licytować boksera bez dalszej zwłoki. To -w przypadku Sofortkaufs- z wszystkich pozostałych punktach szkoleniowych dnia od jego starego przełącznika do swojego klubu klubu.gra przeglądarkowaprzeglądarkowa graboxmanager
Czas ładowania: [0.0079] Sekundy. / Querys: [2] / Server [netcup Hercules]